Erfrechtverklaring / attest van erfrechtopvolging

Het attest bekom je via het registratiekantoor FOD Financiën

Voorstraat 43 bus 32
3500 Hasselt
T  02 57 204 56 (9 tot 12 uur)
rzsj.kantoor.hasselt1@minfin.fed.be
financien.belgium.be