Erfgoedzoneringsplan

De Cité is een unieke woonomgeving!

De eenheid in de woningen, voortuinen, bermen en pleinen maakt van De Cité een mooi geheel. Echter, de vele aanpassingen die er de voorbije jaren zijn doorgevoerd aan bijvoorbeeld de woningen, voortuinen, bermen en pleinen, hebben deze eenheid onder druk gezet. Het Erfgoedzoneringsplan is een onderzoek dat de huidige stand van zaken opmaakt, en de stad gaat adviseren over hoe ze hier in de toekomst moet mee omgaan.

Dit onderzoek vormt de basis voor de opmaak van een nieuwe bouwverordening. Deze bouwverordening zal de eigenaars in de toekomst duidelijkheid geven over welke renovaties mogelijk zijn.