Erfgoed – Restauratiesubsidie

Heb je voorwerpen of documenten die aan restauratie toe zijn? Vraag als eigenaar dan een restauratiesubsidie aan bij de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed. De Erfgoedcel geeft inhoudelijke en financiele ondersteuning. Het maximumbedrag per aanvraag is 1.500,00 euro. Er kan slechts één keer een aanvraag worden ingediend voor éénzelfde project. 

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden
  • subsidies kunnen enkel worden toegekend aan organisaties met rechtspersoonlijkheid of feitelijke verenigingen in de zes gemeentes van de Mijnstreek (As, Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Maasmechelen)
  • het restauratieproject moet een publieksontsluiting voorzien
  • het te restaureren voorwerp moet zich bij voorkeur in de Mijnstreek bevinden
  • de aanvrager moet eigenaar zijn van het te restaureren voorwerp
  • het project kan maximaal over 12 maanden lopen
  • enkel roerend erfgoed kom in aanmerking
  • verenigingen of organisaties dienen zelf 10% van de kosten in te brengen

Kosten

Geen kosten.

Aanvraag

Je kan hiervoor terecht bij Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk
089 81 14 11 – info@mijnerfgoed.be

Aanpak

  • de projectaanvraag moet maximaal zes maanden en minimaal één maand voor de aanvang van het project worden ingediend bij de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, E. Coppéelaan 87, 3600 Genk
  • uiterlijk één maand na ontvangst van de subsidieaanvraag krijg je als aanvrager een schriftelijk antwoord in verband met het toegewezen subsidiebedrag
  • een aanvraag moet ingediend worden volgens het format opgesteld door de Projectvereniging Mijnstreek