Erfgoed op de Markt

Rondom het marktplein zie je enkele opvallende burgerhuizen, hoofdzakelijk met 19de-eeuws uitzicht, maar oudere kern.

Tot in de 17de eeuw waren de woonhuizen hier hoofdzakelijk opgetrokken in vakwerk met strodaken.
Beringen werd verschillende keren door brand volledig in de as gelegd (o.a. in 1584, 1593, 1654).
Het stadsbestuur stimuleerde daarom het bouwen van stenen woonhuizen.
Een richtlijn van 1633 bepaalde dat de huizen voortaan met leien moesten afgedekt worden in plaats van met stro.

Bronnen

  • Archeologienota Beringen, herinrichting centrum, rapport 944
  • Kiosk Heemkunde Beringen-Paal
  • Memorandum Beringen

Of ben je op zoek naar ...