Ereteken van de arbeid

De 'Eremedailles' werden in 1847 ingesteld om 'al degenen te onderscheiden en te belonen die hun kennis, hun talent, hun toewijding, hun vaardigheid en hun ideaal ten dienste van de arbeid zouden stellen'. Wanneer jij personeelsleden in dienst hebt, kan je, wanneer ze aan de voorwaarden voldoen, voor hen eretekens van de arbeid aanvragen.

Voorwaarden

Voor de diverse eretekens gelden volgende toekenningsvoorwaarden
  • Ereteken van de Arbeid, 2de klasse: toegekend na 25 jaar arbeid
  • Ereteken van de Arbeid, 1ste klasse: toegekend na 30 jaar arbeid
  • Gouden Medaille der Kroonorde: toegekend na 35 jaar arbeid
  • Gouden Palmen der Kroonorde: toegekend na 45 jaar arbeid

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Eretekens kunnen worden toegekend aan
  • werknemers uit de privé-sector die onder een arbeiders- of bediendencontract zijn tewerkgesteld
  • het contractueel personeel uit de openbare sector
  • ambachtsbazen (alleen voor het Ereteken van de Arbeid, eerste klasse)

Aanpak

Het aanvraagformulier kan bekomen bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het ingevulde aanvraagformulier moet vervolgens bezorgd worden aan de dienst burgerzaken.