Enduro

De afdalingen zijn vaak niet van de poes en vergen veel techniek, durf en de juiste fiets.