Elektronische identiteitskaart (eID) Belg

Met een eID kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister en kan je in het buitenland je identiteit en nationaliteit bewijzen.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een oproepingskaart voor de aanvraag van een eID. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, ontvangen pas een oproepingskaart op het ogenblik dat hun Kids-ID vervalt. Dit ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden. Vanaf 15 jaar is het immers verplicht om je eID altijd bij je te hebben.

Een eID is 10 jaar geldig, uitgezonderd de kaarten voor de jongeren van 12 tot 18 jaar (6 jaar geldig) en die voor personen vanaf 75 jaar (30 jaar geldig).

Maak een afspraak - aanvraag eID

Nieuwe elektronische identiteitskaarten met vingerafdrukken

Op 23 november 2020 startte de uitrol van de nieuwe eID's. De kaarten krijgen niet alleen een nieuwe lay-out maar naast de bestaande contactchip komt er ook een 'RFID-chip' bij. Deze Radio Frequence Identification-chip is niet zichtbaar en kan enkel door een RFID-lezer gelezen worden. Natuurlijk is deze informatie goed beveiligd.
Op deze beveiligde RFID-chip worden ook de vingerafdrukken van de burger bewaard. Bij de aanvraag en het afhalen van je eID worden je vingerafdrukken afgenomen. Net zoals bij de aanvraag van internationale reispassen.
De geldigheidsduur en de prijs van de nieuwe eID's wijzigen niet. Je huidige kaart blijft gewoon geldig en enkele maanden voor het verstrijken van de vervaldatum zal de dienst burgerzaken je oproepen.

Voorwaarden

De pasfoto moet voldoen aan volgende voorwaarden om toegelaten te worden:

 • een gelijkende pasfoto van maximaal 6 maanden oud met lichte en egale achtergrond
 • de afmetingen van de pasfoto moet 35 mm bij 45 mm zijn
 • hoofdhoogte moet tussen 31 mm en 36 mm zijn
 • er moet recht in de camera worden gekeken met een neutrale uitdrukking en gesloten mond (uitgezonderd kinderen jonger dan zes jaar)
 • Voorschriften foto

In een aantal gevallen moet je eveneens een nieuwe identiteitskaart aanvragen:

 • als de identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is
 • als de pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland
 • na een ambtshalve schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal

Procedure

Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken, sectie bevolking

 • online
 • via het algemeen nummer van het Stadhuis
 • aan het onthaal van het Stadhuis

Ongeveer twee weken na de aanvraag zal je een briefomslag ontvangen met twee codes, de PIN- en de PUK-code. De ontvangst van deze codes is het signaal dat je identiteitskaart klaar is om afgehaald te worden. Je maakt een afspraak om je nieuwe kaart te activeren. 

Enkel jijzelf kan de kaart aanvragen gezien de afname van je vingerafdrukken. Bij uitzondering en op voorlegging van een medische verklaring kan een identiteitskaart aangevraagd worden zonder vingerafdrukken. Gelieve hiervoor de dienst burgerzaken te contacteren via het algemeen nummer of via mail.

Je moet de kaart ook zelf afhalen (je vingerafdrukken worden nogmaals afgenomen). Iemand anders kan de kaart wel afhalen indien bij de aanvraag en op voorlegging van een medische verklaring geen vingerafdrukken werden genomen. Voor de afhaling dient de derde het volledig ingevulde volmachtformulier, de PIN- en PUK-code en de identiteitskaart van de aanvrager (of de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging) meenemen.

Wat meebrengen

Aanvraag

 • je huidige identiteitskaart (of het attest van verlies, diefstal of vernietiging)
 • één pasfoto die max. 6 maanden oud is
 • de oproepingskaart

Maak een afspraak - aanvraag eID

Afhalen

 • je huidige identiteitskaart (of attest van verlies, diefstal of vernietiging)
 • de PIN- en PUK-code
 • een correct ingevuld volmachtformulier (enkel als er bij de aanvraag geen vingerafdrukken werden genomen)

Maak een afspraak - afhalen eID

Kostprijs

Een eID kost 22 euro. Er zijn ook spoedprocedures voorzien voor de aanvraag van een identiteitskaart:

 • dringende procedure: de identiteitskaart wordt samen met de codes voor 14.00 uur van de 1ste werkdag na de aanvraag geleverd op de dienst burgerzaken wanneer deze aanvraag gebeurd is voor 15u. De prijs van een dringende aanvraag is 120 euro
 • spoedprocedure met gecentraliseerde levering: de identiteitskaart wordt samen met de codes 4,5u na de aanvraag geleverd in Brussel bij FOD Binnenlandse Zaken op voorwaarde dat de aanvraag gebeurd is voor 15.00 uur. De prijs van een gecentraliseerde levering is 150 euro. Het afhalen van de identiteitskaart moet gebeuren tijdens de openingsuren van het centrale loket in Brussel, ook op zaterdagochtend.