Elektronische identiteitskaart

Met een identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister en kan je in het buitenland je identiteit en nationaliteit bewijzen. De geldigheidsduur van een elektronische identiteitskaart is 10 jaar. Uitzonderingen zijn de kaarten voor de jongeren van 12 tot 18 jaar die maar 6 jaar geldig zijn en deze voor personen vanaf 75 jaar die 30 jaar geldig zijn.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een oproepingskaart voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, ontvangen pas een oproepingskaart op het ogenblik dat hun Kids-ID vervalt maar ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden. Vanaf 15 jaar is het immers verplicht een identiteitskaart bij zich te hebben.

Kosten

Een identiteitskaart kost 20 euro.

Er zijn ook spoedprocedures voorzien voor de aanvraag van een identiteitskaart:

 • Dringende procedure: de identiteitskaart wordt samen met de codes voor 14u van de 1ste werkdag na de aanvraag geleverd op de dienst burgerzaken wanneer deze aanvraag gebeurd is voor 15u. De prijs van een dringende aanvraag is 120 euro;
 • Spoedprocedure met gecentraliseerde levering: de identiteitskaart wordt samen met de codes in de voormiddag van de 1ste werkdag na de aanvraag geleverd in Brussel bij FOD Binnenlandse Zaken op voorwaarde dat de aanvraag gebeurd is voor 15u. De prijs van een gecentraliseerde levering is 150 euro.

Bijzonderheden

In een aantal gevallen moet je eveneens een nieuwe identiteitskaart aanvragen
 • als de identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is
 • als de pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland
 • na een ambtshalve schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal

De pasfoto moet voldoen aan volgende voorwaarden om toegelaten te worden:

 • een gelijkende pasfoto van maximaal 6 maanden oud met lichte en egale achtergrond
 • de afmetingen van de pasfoto moet 35 mm bij 45 mm zijn
 • hoofdhoogte moet tussen 31 mm en 36 mm zijn
 • er moet recht in de camera worden gekeken met een neutrale uitdrukking en gesloten mond (uitgezonderd kinderen jonger dan zes jaar)

Aanpak

Je kan dit document aanvragen aan het loket van de dienst bevolking. Ongeveer twee weken na de aanvraag zal je een briefomslag ontvangen met twee codes, de pin- en de pukcode. De ontvangst van deze codes is het signaal dat je identiteitskaart klaar is om afgehaald te worden. Je gaat dan met de codes terug naar de dienst bevolking om je nieuwe kaart te activeren.

Alleen jijzelf kan je kaart aanvragen. Iemand anders kan de kaart wel ophalen, zolang die persoon een volmacht, de pin- en puk-code en de identiteitskaart van de aanvrager (of de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging) bij zich heeft.

Meenemen

Mee te brengen bij de aanvraag:
 • je huidige identiteitskaart (of het attest van verlies, diefstal of vernietiging)
 • één pasfoto die max. 6 maanden oud is
 • de oproepingskaart

Mee te brengen bij het afhalen:

 • je huidige identiteitskaart (of attest van verlies, diefstal of vernietiging)
 • je pin- en pukcode
 • indien iemand anders de kaart komt ophalen, bovenstaand volmachtformulier