Elektronische identiteitskaart

Met een identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister en kan je in het buitenland je identiteit en nationaliteit bewijzen. De geldigheidsduur van een elektronische identiteitskaart is 10 jaar. Uitzonderingen zijn de kaarten voor de jongeren van 12 tot 18 jaar die maar 6 jaar geldig zijn en deze voor personen vanaf 75 jaar die 30 jaar geldig zijn.

Nieuwe elektronische identiteitskaarten met vingerafdrukken

Vanaf maandag 23 november 2020 start de uitrol van de nieuwe elektronische identiteitskaarten. De identiteitskaarten voor iedereen ouder dan 12 jaar krijgen niet alleen een nieuwe lay-out, maar naast de bestaande 'contactchip' ook een 'RFID-chip'. Deze Radio Frequence Identification-chip is niet zichtbaar, maar de informatie op die chip kan enkel via een RFID-lezer gelezen worden. Natuurlijk is deze informatie goed beveiligd.

Op deze beveiligde RFID-chip worden ook de vingerafdrukken van de burger bewaard. Bijgevolg zullen bij de aanvraag en het activeren van de kaart de vingerafdrukken afgenomen worden. Dit gebeurt nu ook al bij de aanvraag van een internationale reispassen. Al deze wijzigingen helpen in de strijd tegen identiteitsfraude en de vervalsing van identiteitsdocumenten. Andere kaarten zoals de Kids-ID’s en verblijfskaarten voor niet-Belgen (E, E+, F en F+ kaarten) krijgen later ook nog een nieuwe lay-out.

De geldigheidsduur en de prijs van de nieuwe eID’s wijzigen niet. Je huidige kaart blijft gewoon geldig en enkele maanden voor het verstrijken van de vervaldatum zal je opgeroepen worden door de dienst Burgerzaken.

maak een afspraak - elektronische identiteitskaart (eID) - aanvraag

maak een afspraak - elektronische identiteitskaart (eID) - afhalen

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een oproepingskaart voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, ontvangen pas een oproepingskaart op het ogenblik dat hun Kids-ID vervalt maar ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden. Vanaf 15 jaar is het immers verplicht een identiteitskaart bij zich te hebben.

Kosten

Een identiteitskaart kost 20 euro.

Er zijn ook spoedprocedures voorzien voor de aanvraag van een identiteitskaart:

 • Dringende procedure: de identiteitskaart wordt samen met de codes voor 14u van de 1ste werkdag na de aanvraag geleverd op de dienst burgerzaken wanneer deze aanvraag gebeurd is voor 15u. De prijs van een dringende aanvraag is 120 euro;
 • Spoedprocedure met gecentraliseerde levering: de identiteitskaart wordt samen met de codes in de voormiddag van de 1ste werkdag na de aanvraag geleverd in Brussel bij FOD Binnenlandse Zaken op voorwaarde dat de aanvraag gebeurd is voor 15u. De prijs van een gecentraliseerde levering is 150 euro.

Bijzonderheden

In een aantal gevallen moet je eveneens een nieuwe identiteitskaart aanvragen
 • als de identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is
 • als de pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland
 • na een ambtshalve schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal

De pasfoto moet voldoen aan volgende voorwaarden om toegelaten te worden:

 • een gelijkende pasfoto van maximaal 6 maanden oud met lichte en egale achtergrond
 • de afmetingen van de pasfoto moet 35 mm bij 45 mm zijn
 • hoofdhoogte moet tussen 31 mm en 36 mm zijn
 • er moet recht in de camera worden gekeken met een neutrale uitdrukking en gesloten mond (uitgezonderd kinderen jonger dan zes jaar)

Aanpak

Je kan dit document aanvragen aan het loket van de dienst bevolking. Ongeveer twee weken na de aanvraag zal je een briefomslag ontvangen met twee codes, de pin- en de pukcode. De ontvangst van deze codes is het signaal dat je identiteitskaart klaar is om afgehaald te worden. Je gaat dan met de codes terug naar de dienst bevolking om je nieuwe kaart te activeren.

Alleen jijzelf kan je kaart aanvragen gelet op de afname van de vingerafdrukken. Bij uitzondering en op voorlegging van een medische verklaring kan een identiteitskaart aangevraagd worden zonder vingerafdrukken. Gelieve hiervoor de dienst burgerzaken te contacteren (011/430 211 of burgerzaken@beringen.be)

Jijzelf moet de kaart afhalen (de vingerafdrukken worden nogmaals afgenomen). Iemand anders kan de kaart wel afhalen indien bij de aanvraag en op voorlegging van een medische verklaring geen vingerafdrukken werden genomen. Voor de afhaling dient de derde het volledig ingevulde volmachtformulier, de pin- en puk-code en de identiteitskaart van de aanvrager (of de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging) meenemen.

Meenemen

Mee te brengen bij de aanvraag:
 • je huidige identiteitskaart (of het attest van verlies, diefstal of vernietiging)
 • één pasfoto die max. 6 maanden oud is
 • de oproepingskaart

Mee te brengen bij het afhalen:

 • je huidige identiteitskaart (of attest van verlies, diefstal of vernietiging)
 • je pin- en pukcode
 • indien iemand anders de kaart komt afhalen, onderstaand volmachtformulier (enkel indien bij de aanvraag geen vingerafdrukken werden afgenomen)

maak een afspraak - elektronische identiteitskaart (eID) - aanvraag

maak een afspraak - elektronische identiteitskaart (eID) - afhalen