Eensluidend verklaren

Het eensluidend verklaren van een afschrift betekent dat een bevoegde overheidsdienst schriftelijk bevestigt dat een kopie van een bepaald document gelijk is aan het origineel ervan. Daarom moet je steeds het origineel voorleggen omdat de kopie dus volledig moet overeenstemmen met het origineel.

Voorwaarden

Om een document voor eensluidend te kunnen verklaren moet
  • steeds het origineel document aangeboden worden
  • indien de burger zelf een kopie gemaakt heeft, moet deze door de medewerker vergeleken worden met het originele document

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Sommige documenten mogen niet eensluidend verklaard worden
  • documenten die zijn opgesteld in een onleesbare taal en/of onbegrijpelijke vorm
  • documenten waarvan de bestemming immoreel, bedrieglijk of strafbaar is
  • oorspronkelijke akten; akten blijven immers bij de notaris of de overheid die ze aflevert; enkel deze instantie mag een eensluidende kopie afleveren

Wanneer je niet meer over het originele document beschikt, dien je een aanvraag te doen bij de bevoegde instantie. Als bijvoorbeeld je diploma verloren geraakt is, kan je via de website van onderwijs vlaanderen nagaan hoe je hiervoor een vervangend attest aanvraagt. 

Aanpak

Je moet je aanmelden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meenemen

Je identiteitskaart en het origineel document dat voor eensluidend moet verklaard worden.