Eensluidend verklaren

Het eensluidend verklaren van een document betekent dat een bevoegde overheidsdienst schriftelijk bevestigt dat een kopie van een bepaald document gelijk is aan het origineel ervan. Het heeft dan dezelfde waarde als het origineel document. Daarom moet je steeds het origineel voorleggen zodat de kopie vergeleken kan worden met het origineel.

Maak een afspraak - eensluidend verklaarde kopie

Voorwaarden

 • het document is in het Nederlands, Frans of Duits
 • documenten in een andere taal kunnen eensluidend verklaard worden als je een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler, meebrengt
 • je brengt steeds het origineel document mee
 • een kopie van een identiteitskaart, reispas of rijbewijs kan enkel als dit wettelijk is voorgeschreven, vb. aanvraag tot naturalisatie. In alle andere gevallen kan hiervoor een attest worden opgesteld dat de gegevens bevestigt.

Sommige documenten mogen niet eensluidend verklaard worden:

 • documenten die zijn opgesteld in een onleesbare taal en/of onbegrijpelijke vorm
 • documenten waarvan de bestemming immoreel, bedrieglijk of strafbaar is
 • oorspronkelijke akten (notaris, burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken): akten blijven immers bij de notaris of de overheid die ze aflevert; enkel deze instantie mag een eensluidende kopie afleveren
 • uittreksels uit de Kruispuntbank Ondernemingen
 • diploma en getuigschriften onderwijs. Eensluidende kopie kan gevraagd worden bij de instelling die het diploma uitgereikt heeft

Procedure

Je maakt een afspraak

 • online
 • via het algemeen nummer van het Stadhuis
 • aan het onthaal van het Stadhuis

Voor een kopie bestemd voor binnen Europa kan je op afspraak de nodige stempels en handtekeningen krijgen.
Documenten voor buiten Europa kunnen, na ondertekening door de schepen, op afspraak worden afgehaald. Van zodra het document beschikbaar is, brengt de dienst burgerzaken je op de hoogte.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • het origineel document dat voor eensluidend verklaard moet worden
 • eventueel vertaling door een beëdigd vertaler

Kostprijs

Het eensluidend verklaren van een kopie is gratis.

Meer info

Wanneer je niet meer over het originele document beschikt, moet je een aanvraag doen bij de bevoegde instantie. Als bijvoorbeeld je diploma verloren geraakt is, kan je via de website van onderwijs Vlaanderen nagaan hoe je hiervoor een vervangend attest aanvraagt.