Een plek om te ondernemen

Op zoek naar een plek om te ondernemen in Beringen?

Ben je op zoek naar ruimte om te ondernemen of te investeren, dan zal stad Beringen je proberen te begeleiden in je zoektocht naar een locatie in Beringen. 

Neem hiervoor contact op met de dienst ondernemen via ondernemen@beringen.be, 011 43 02 04 of via dit formulier

Stad Beringen heeft immers een verweefcoach in dienst die een up-to-date overzicht heeft van de beschikbare en leegstaande panden of sites in Beringen.  

De verweefcoach van Beringen fungeert als matchmaker tussen bedrijven die ruimte zoeken in Beringen en eigenaars van (leegstaande) panden. Ook neemt hij een bemiddelende rol op voor bedrijven die moeite hebben om een vergunning te bekomen. 

Ook eigenaars van (langdurig) leegstaande panden of sites kunnen contact opnemen met de verweefcoach om eventuele randvoorwaarden te kunnen oplossen of ontwikkelingsmogelijkheden af te toetsen.

De visie van Beringen is ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’. Onze KMO-zones zijn schaars dus willen we voorbehouden voor bedrijven die hinder veroorzaken. Voor andere bedrijvigheid gaan we bekijken of we ze niet terug in onze kernen kunnen vestigen. Dit noemen we verweven. 

Het voordeel van deze verwevenheid is dat onze kernen zo een dynamische belevingsplek worden met nabijheid van economie, tewerkstellingsplaatsen, groen, voorzieningen, winkels, ... De aanwezigheid van meerdere functies is waardevol voor alle aanwezige spelers in onze dorpen, ook economie mag hier niet vergeten worden. Een diversiteit aan functies is essentieel om de stad leefbaar te houden.

Pop-up site Lutgart

Lutgart is een oude scholensite die tijdelijk laagdrempelig ter beschikking wordt gesteld aan (startende) ondernemers, ambachten, verenigingen, kunstenaars,…

Meer info: Start op Lutgart - Stad Beringen

Detailhandelsvisie 

In de detailhandelsvisie kan je terugvinden op welke locaties in Beringen we extra handel willen stimuleren en waar niet. 

Detailhandelsvisie

Geopunt 

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Het geoportaal maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven.  

Via  Ondernemen | Geopunt | Digitaal Vlaanderen vind je alle info over bedrijventerreinen, alsook percelen die beschikbaar of te koop zijn.