Echtscheidingsakte

Sinds maart 2019 kan je op de dienst burgerzaken van je woonplaats terecht voor de aanvraag van alle Belgische aktes. Je moet je niet meer wenden tot de gemeente waar de akte destijds werd opgemaakt.
Let op! Voor echtscheidingen vanaf 1 januari 2021 wordt er geen echtscheidingsakte meer opgemaakt. Op de huwelijksakte komt een randmelding van de echtscheiding. Je moet hiervoor dus een huwelijksakte opvragen. Voor echtscheidingen van voor deze datum kan je nog wel een echtscheidingsakte opvragen.

Procedure

Je kan een echtscheidingsakte aanvragen

  • via het thuisloket
  • op afspraak aan het loket van de burgerlijke stand, via het algemeen nummer

Een andere persoon kan de akte aanvragen met een correct ingevuld volmachtformulier en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart