Duurzame helden 2022

Stad Beringen zet opnieuw haar Duurzame Helden in de kijker!

Stad Beringen neemt voor een derde keer deel aan de Week van de Duurzame Gemeente georganiseerd door VVSG. De campagne start op 18 september en eindigt op 25 september 2022.

Voor deze campagneweek nomineren we Beringenaren die hun steentje bijdragen aan het behalen van de SDG's, of ook wel Sustainable Development Goals: https://www.sdgs.be/nl. Genomineerden noemen we vanaf dan Duurzame Helden!

In deze editie focussen we op Duurzame Helden die bijdragen aan het basisprincipes “LEAVE NO ONE BEHIND” (laat niemand achter). Onder de  verbintenis ‘niemand achter te laten’ verstaan we het uitroeien van kansarmoede. We streven ernaar dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving alle kansen krijgen om mee te kunnen genieten van sociale, economische en ecologische vooruitgang.