Dringende steun

Zijn al je financiële middelen uitgeput? Heb je dringend hulp nodig? Dan kan de sociale dienst je uitzonderlijk dringende steun verlenen. 

Tijdens een verkennend gesprek gaat een maatschappelijk assistent na of het inderdaad om een dringende situatie gaat die onmiddellijke behandeling vraagt. We onderzoeken je sociale en financiële situatie om te bepalen of je dringende steun kan krijgen.  

Neem contact op met de Sociale Dienst.