Drankvergunning - vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (tapwagen, boten, treinen…) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants…

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementeringen die van toepassing zijn op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn (controle brandveiligheid aanvragen)
  • aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad. De vergunning moet aangevraagd worden vóór opening van de horecazaak.

Kosten

De aanvraag voor een drankvergunning is gratis.

De aanvraag omvat echter een advies van de brandweer. Daarom vraag je online een controle brandveiligheid van een inrichting aan bij de brandweer (011 24 88 28). Deze controle is niet gratis, er wordt een retributie gevraagd door de brandweerzone Zuid-West Limburg.

Uitzonderingen

Voor restaurants en hotels is geen drankvergunning nodig, indien er geen gegiste dranken worden geschonken zonder maaltijd.

Procedure

De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier en de nodige documenten. Na controle van de moraliteit van de zaakvoerder komt de dienst ondernemen op controlebezoek. Indien er geen attest van brandveiligheid kan voorgelegd worden, komt ook de brandmeer mee voor een controle. Na positieve controle wordt de vergunning overhandigd.

Nodige documenten

  • uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)
  • identiteitskaart
  • bewijs van het afsluiten van een objectieve aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing (indien de voor het publiek toegankelijke oppervlakte méér dan 50 m² bedraagt)
  • positief brandveiligheidsverslag van brandweer Beringen