Dorpsplein Paal

Transformatie van het dorpsplein in Paal

In 2011 opende het vernieuwde centrum van Paal. De inwoners hadden echter een gezelligere omgeving met meer beplanting en kleur verwacht. Paalonline bezorgde in 2013 een 10-puntenprogramma aan het stadsbestuur met meer beplanting, meer kleur, een gezellige ontmoetingsruimte, kunstwerk, zitmeubilair, …
Vanuit de dienst samenleven werd het participatieve traject verder uitgebreid door de bevolking te bevragen via B-magazine en buurtoverleg. Met deze info ging de groendeskundige aan de slag.

In maart 2017 startte de werkzaamheden. Door extra plantstroken nam het groenoppervlak met ± 600 m² toe. De grijze betonvlakte werd ingekleurd met een wijnrode kleurstrook en contrasterende mozaïekkasseien. De drukke gewestweg verdween uit het zicht door een haag in combinatie met leibomen en bloemenmanden. De parking werd permanent opengesteld. Het geheel werd verkeersveiliger door snelheidsremmende maatregelen in de vorm van bloembakken, een drempel en tonnagebeperking vanaf 3,5 ton.
 

Restauratie kerkhofje aan de kerk

Aan het kleine kerkhofje werd de beplanting en verharding vernieuwd en de grafzerken gerestaureerd. Beringenaar Willy Camps zorgde dat de teksten op de zerken terug leesbaar werden. Samen met de infopanelen komt zo de geschiedenis terug tot leven.   

Onthulling kunstwerk

Om het dorpsplein nog meer in de schijnwerpers te zetten werd er een kunstwerk gebouwd. Deze constructie bestaat uit beton en ijzer en is een uitvergroot grondstaal van Paal. Het verwijst naar de verschillende grondlagen van zand en ijzerzandsteen maar ook naar de verschillende maatschappijlagen. Binnen het artistieke project ‘We Claim The Streets’ vonden verschillende brainstormsessies plaats tussen Club 9 en Club 18, met ondersteuning van kunstenaar Bart Dewolf. Tijdens de ontwerpfase werden ook het buurtplatform, paalonline en de stad betrokken. Om de 4,5 meter hoge paal te bouwen verleenden de stedelijke werkplaatsen hun medewerking door logistieke ondersteuning, het graven van de funderingsvoet en het aanbrengen van de betonfundering. Samen met de straatverlichting wordt het kunstwerk vanaf valavond aangestraald door 2 spots.

Op 16 december vond de onthulling plaats van het kunstwerk en de gerestaureerde kerkhofzone in de vernieuwde vergroende omgeving.


Gezellige zitbanken

Centraal langs de voetpadkruising in mozaïekkasseien werd de ‘babbelbank’ geplaatst. Door de nieuwe inrichting van het plein kent het gebruik van deze bank zo een succes dat een extra zitbank nodig is; deze zal in het voorjaar geplaatst worden.
 
Samengevat kan gesteld worden dat aan het 10-puntenprogramma werd tegemoet gekomen. De manier van aanpakken ging ook niet onopgemerkt voorbij aan de vakjury van ‘Groene Lente’, ingericht door de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) waarbij het dorpsplein brons en een geldprijs van 200 euro behaalde. Het project had ook een voorbeeldfunctie in het pesticidenvrij  inrichten en werd hiervoor beloond met een geldprijs van 500 euro door de Vlaamse Milieumaatschappij. Het behaalde prijzengeld zal aangewend worden voor nieuwe groenprojecten in Beringen.