DORPSKERNVERNIEUWING TERVANT

De voormalige schoolsite in Tervant krijgt, samen met de aanliggende gronden, een herbestemming als woonzone. Dit is een project van de sociale huisvestingsmaatschappij Vooruitzien

Het beeldbepalend schoolgebouw wordt behouden en wordt opgenomen in het nieuwe woonproject. Ook de aanleg en heraanleg van de publieke ruimte is voorzien. Ter hoogte van het oude basisschooltje zullen 9 nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden. Het betreft 5 grondgebonden, halfopen woningen en 4 duowoningen (appartementen zonder gemeenschappelijke delen).

TIJDLIJN

  • 2021

    • start verkoop: tweede week van mei
    • einde werken: eind juni