DORPSKERNVERNIEUWING BEVERLO

Het nieuwe RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) biedt mogelijkheden voor nieuwe bouwprojecten in het centrum. Meerdere private initiatieven willen hierop inspelen.

De stad wil zelf initiatief nemen in de herontwikkeling van de site van het oud gemeentehuis. Na verhuis van het OCMW naar het nieuwe stadhuis in Beringen in 2021 komt dit gebouw leeg te staan. 
Een masterplan is in opmaak om aan deze site een nieuwe invulling te geven met een mix van functies: handel, horeca, wonen … Een deel van het project is ook de aanleg van publieke ruimte om zo tot een gezellig besloten dorpsplein te komen.

Buurthuis De Kardijk blijft uiteraard behouden.

Vanuit privaatinitiatieven zijn er al projecten opgestart om het binnengebied vorm te geven.Binnenkort gaat Som Project bouwen in het centrum van Beverlo.
Er zal een complex gebouwd worden bestaande uit een grootwarenhuis, woningen, appartementen en assistentiewoningen. Voor meer info : https://somvastgoed.be/nl/

TIJDLIJN

  • 2021

    • Verhuis van het OCMW naar het nieuwe stadhuis