Donatie menselijk lichaamsmateriaal

De 'verklaring van wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen na overlijden' bestaat niet meer. De 'verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden' is in de plaats gekomen. Met menselijk lichaamsmateriaal bedoelt men cellen en weefsels.

De nieuwe verklaring omvat voortaan 4 beslissingen:

  • Orgaandonatie bij transplantatie
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek

Meer informatie over orgaandonatie kan je vinden op www.beldonor.be

Meer informatie over donatie van menselijk lichaamsmateriaal op www.fagg.be

Maak een afspraak - donatie menselijk lichaamsmateriaal

Voorwaarden

Een inwoner van België kan een wilsverklaring voor donatie van lichaamsmateriaal registreren als die voldoet aan twee voorwaarden:
  • Hij of zij is in het bevolkingsregister ingeschreven of is al langer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister.
  • Hij of zij is wilsbekwaam. Met andere woorden: hij of zij is in staat om zijn of haar wil uit te drukken en heeft voldoende maturiteit om een dergelijke beslissing te nemen.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Een meerderjarige of minderjarige die niet wilsbekwaam is, kan tijdens zijn leven door zijn wettelijke vertegenwoordiger, bewindvoerder of een naaste verwante verzet laten aantekenen tegen de donatie van lichaamsmateriaal.

De ambtenaar moet nagaan of een minderjarige die zelfstandig zijn wilsverklaring wil laten registreren in staat is om zijn wil zelfstandig te uiten. Als dat niet het geval is, kan zijn of haar wilsverklaring niet geregistreerd worden.

Aanpak

Verzet aantekenen, je uitdrukkelijke toestemming melden of een vorige wilsverklaring herroepen kan op afspraak bij de dienst burgerzaken. Je kan dit zelf ook op de website www.mijngezondheid.be registreren (niet voor minderjarigen of zij die niet wilsbekwaam zijn). Via deze website kan je je keuze registreren op voorwaarde dat je je veilig aanmeldt met je identiteitskaart en kaartlezer, de app itsme, een beveiligingscode via e-mail of de mobiele app.

De registratie kan ook bij je huisarts gebeuren.

Meenemen

Je identiteits- of verblijfskaart