Home-Start Domo Beringen – Daniella Rabijns

Kwetsbare gezinnen ondersteunen

Ik ben Daniella Rabijns en werk voor de buitenschoolse opvang de Petteflet. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger voor Home-Start Domo. Domo biedt laagdrempelige, preventieve ondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen met vooral jonge kinderen. Hierbij wordt er gefocust op talentontwikkeling en het doorbreken van isolement bij gezinnen.

Ik begeleid een gezin in Beringen, waar ik vooral huistaakbegeleiding geef aan het kindje. Ik tracht structuur te brengen in het gezin en de motivatie bij het kind te vergroten voor school. Per week ga ik 3 keer op bezoek. Ik heb een zeer goede band met het gezin. Bij mij kunnen ze terecht met heel wat vragen of noden zoals rond financiële problemen. Hierin fungeer ik als brugfiguur tussen instanties zoals het OCMW of andere diensten. Ik probeer het gezin zoveel mogelijk door te verwijzen naar de juiste partners. Op deze manier kan ik ook heel wat bekommernissen signaleren aan mijn coördinator of stad Beringen.

Een fonkel in iemand zijn ogen maakt mijn dag goed

Ik haal veel voldoening uit het project. Je ziet het kindje groeien en het gezin apprecieert jouw ondersteuning. Het gezin ziet mij als een vertrouwenspersoon. Ik vind het erg fijn om kinderen gelukkig te maken met kleine gebaren zoals het printen van kleurplaten of gewoon een luisterend oor bieden. Een fonkel in iemand zijn ogen maakt mijn dag goed.

Deze zomer kon ik dankzij het project taalmaatjes ook taalondersteuning bieden. De lockdown was een zware periode voor het gezin. Door het spelen van taalspelletjes kon het kindje opnieuw oefenen en leren spelenderwijs.

Als de coronacrisis gedaan is hoop ik samen met het gezin een uitstapje te kunnen doen. We hebben zo een fijne band dat ik na het traject zeker nog contact wil houden met hen.

Vrijwilligerswerk bij Domo kan ik bij iedereen aanraden!

Heb je interesse voor vrijwilligerswerk bij Home-Start Domo? Geef dan een seintje aan: sofie.pauwels@domovzw.be of M 0492 42 72 68

Meer info: www.homestartvlaanderen.com