Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 (Beginkrediet 2020)