Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2023/1 – Beginkrediet 2024)