Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2021/1 – Beginkrediet 2022)