Divers vrijwilligersbeleid

Het AMIF-project ‘Dialoog vindt oplossingen’, een samenwerking tussen Bindus, de Unie van Actieve Verenigingen (UAV), het Agentschap integratie en inburgering, RIMO Limburg en Stad Beringen, lanceert een brochure om mensen met een asiel- of migratieachtergrond én organisaties die beroep doen op vrijwilligers met elkaar in contact te brengen. De idee voor deze vrijwilligersbrochure is tot stand gekomen in één van de verschillende trajecten die het AMIF-project ‘Dialoog vindt oplossingen’ heeft doorlopen.

‘Dialoog vindt oplossingen’, dat kadert binnen een ESF-oproep om actief en gedeeld burgerschap bij mensen met een asiel- of een migratieachtergrond te versterken, loopt van mei 2018 tot en met december 2020. Het totale AMIF-project doorliep meerdere trajecten, waaronder dit traject met de focus op vrijwilligerswerk als opstap naar ‘meer’ participatie.  De laatste fase gaat momenteel in waardoor we bij de synthese van het project zijn aanbeland.

Deze synthese bracht enkele drempels tot participatie in het vrijwilligerswerk in kaart en tracht hier een antwoord op te formuleren. In het project werd er ingezet op het verbinden van organisaties met de doelgroep van mensen met een asiel- of migratieachtergrond omdat dit in het verleden weinig gebeurde. Door in te zetten op deze verbinding proberen we de kloof tussen de doelgroep en de organisaties te dichten.  Zowel de doelgroep als de organisaties zijn ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk enerzijds een persoon kan empoweren en zo de omgeving en het netwerk verruimt.  Dit geldt anderzijds ook voor organisaties die aan de slag gaan met anderstalige kandidaat-vrijwilligers met een veelzijdige achtergrond.

De bevindingen en ervaringen uit dit traject werden in een brochure gegoten. Deze brochure bundelt informatie met betrekking op het onderwerp, enkele handige tips en levensechte getuigenissen van mensen uit het veld. Zo stellen we organisaties een handige tool ter beschikking om een divers vrijwilligersbeleid uit te bouwen.