Dit zeggen de bewoners

Het startte dus allemaal met de toekomstvisie van de bewoners op De Cité.

Waar liggen de problemen? 
En wat moet er gebeuren om die op te lossen?

De ideeën van de bewoners staan mooi opgelijst in het document '30 uitdagingen, 100 acties'. Dat document werd afgerond in 2018. Er zijn de voorbije jaren heel wat acties gebeurd in De Cité die hun oorsprong hebben in dat document. Daarom was het tijd om deze oplijsting te actualiseren, rekening houdend met de evoluties in de wijk en met de acties die nu al lopen. In het voorjaar 2023 zijn er hiervoor gesprekken geweest met de bewoners. Eerst was er de pleinbabbel/Klimaattafel gevolgd door de denkoefening van Beringen-Mijn Denkt. Je vindt deze verslagen in bijlage.

Heb je hierbij aanvullingen of bedenkingen...  Laat het ons zeker weten.