Melding discriminatie

Discriminatie betekent dat er onterecht een verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van herkomst of nationaliteit, leeftijd, handicap, geslacht of godsdienst.

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen.

Je kan elke vorm van racisme of discriminatie melden bij Unia. Je hoeft hiervoor niet zelf slachtoffer te zijn. Als je getuige bent, kan je dit ook melden. Unia is er om je vragen te beantwoorden, je te informeren over je rechten, je advies te geven of om je bij te staan in een dossier. Dit is gratis en in alle vertrouwelijkheid.

Wanneer je slachtoffer of getuige was van geweld, raden we je aan om zeker ook een klacht in te dienen bij de politie.

Stad Beringen moedigt iedereen die slachtoffer of getuige is van racisme aan om een melding te doen.

WIL JE EEN MELDING DOEN?

Dan kan je terecht bij Meldpunt discriminatie UNIA

Bel van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur naar het gratis nummer 0800 12 800 (vanuit België) of naar +32 (0)2 212 30 00 (vanuit het buitenland).

Je kan je melding ook online doorgeven.

Voor meldingen seksuele oriëntering kan terecht bij het instituut voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen
(https://igvm-iefh.belgium.be/nl)

MEER INFORMATIE?

Unia Regio Limburg en de Kempen
Albrecht Rodenbachstraat 20 bus 3
3500 Hasselt
Mail: limburg@unia.be
Tel: 0800 12 800

 www.unia.be.