Dierenzaak

Voor de uitbating van een dierenhandelszaak, een dierenasiel, een dierenpension en een honden- of kattenkwekerij is een erkenning dierenwelzijn vereist. Deze erkenning staat los van de eventueel noodzakelijke milieuvergunning. Meer informatie op de site van de vlaamse overheid.pension: 75,00 euro
  • handelszaak: 75,00 euro
  • kwekerij van honden / katten met niet meer dan 10 vrouwelijk fokdieren: 75,00 euro
  • kwekerij van honden / katten met meer dan 10 vrouwelijk fokdieren: 250,00 euro
  • de aanvraag voor een asiel is gratis
De aanvraagprocedure is beschreven in KB 27 april 2007. Dit doe je als de inrichting volledig gebruiksklaar is.

De aanvraag bestaat uit:

Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Inspectiedienst Dierenwelzijn
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

T 02 553 14 40