Derdelijnsonderhoud toeristisch fietsroutenetwerk

Provincie Limburg investeert, samen met de gemeenten, sinds 1995 intensief in het comfort en de kwaliteit van het toeristisch fietsroutenetwerk. 

Om de toonaangevende positie als fietsprovincie in Vlaanderen en de Euregio en de economische meerwaarde te behouden en te versterken, is het cruciaal dat verder wordt ingezet op upscaling van comfort, kwaliteit, beleving en veiligheid. Stad Beringen dient jaarlijks een subsidiedossier in voor het derdelijnsonderhoud van het toeristisch fietsroutenetwerk. Hiervoor wordt jaarlijks een budget van 150.000 euro gereserveerd door het stadsbestuur.

In 2024 zullen volgende toeristische fietspaden worden aangepakt: 

  • Venusbergstraat;
  • Gele plasstraat;
  • De verbinding tussen Industrieweg en Kaaistraat.