Deontologische code voor stad en OCMW

  • goedgekeurd op de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn van 10 mei 2021
  • gepubliceerd op de website op 11 juni 2021