Deontologische code voor lokale mandatarissen

  • goedgekeurd op de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juli 2022
  • gepubliceerd op de website op 12 juli 2022
  • update goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 26 juni 2023
  • gepubliceerd op de raadpleegomgeving op 30 juni 2023