Deontologische code voor lokale mandatarissen

  • goedgekeurd op de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juli 2022
  • gepubliceerd op de website op 12 juli 2022