Dekenij en Trefpunt

Het gebouw van de oude dekenij en zaal Trefpunt zijn heel centraal gelegen in het centrum. Een goede herontwikkeling kan een hefboom betekenen voor het centrum. Volgens het stedelijk masterplan kan er een nieuwbouw met behoud van de authentieke voorgevel van de dekenij gebouwd worden.

Op gelijkvloers kunnen er commerciële of publieksgerichte functies voorzien worden.
Het achterliggend binnengebied, bereikbaar via de Pieter Brueghelstraat, kan als semi publieke ruimte worden ingericht met groen en ruimte om te parkeren.

De site is eigendom van de Kerkfabriek.