De stedelijke mantelzorgpremie 2021 is een feit!

Gepubliceerd opdinsdag 27 apr 2021 om 10:05

De herinvoering van de mantelzorgpremie werd opgenomen in het meerjarenplan van stad Beringen. Schepen van Zorg Hilal Yalçin licht het proces toe: “Samen met een netwerk van adviesraden, betrokken diensten én externe partners startte in januari 2021 een traject. Binnen het beschikbare budget, en in functie van de noden van de mantelzorgers, kwam de mantelzorgpremie tot stand. Op 19 april 2021 keurde de gemeenteraad het reglement goed.”

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een buur, partner, kind, ouder, vriend … waarmee hij een nauwe, affectieve relatie heeft. Als blijk van waardering krijgt de mantelzorger een maandelijkse bijdrage van 15 euro. Indien je aan onderstaande voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor de premie.

De mantelzorger:

  • woont in Beringen
  • is minstens 18 jaar
  • heeft een vertrouwensrelatie of nauwe, affectieve relatie met de zorgvrager
  • geeft hulp en ondersteuning, niet beroepsmatig
  • is geen mantelzorger en zorgvrager tegelijk

De zorgvrager:

  • woont in Beringen
  • is minstens 18 jaar
  • heeft een vertrouwensrelatie of nauwe, affectieve relatie met de mantelzorger
  • heeft een zorgbehoefte van minimum 9 punten FOD
  • verblijft niet permanent in een zorginstelling

“Naast deze premie werkt stad Beringen aan een ruim ondersteuningsplan voor alle mantelzorgers. De premie is een belangrijke blijk van waardering, maar als lokaal bestuur willen we er zijn voor alle mantelzorgers. We willen hen de juiste informatie geven, doelgericht doorverwijzen naar de juiste partners en een ondersteuningsnetwerk bouwen. Daarvoor willen we onze mantelzorgers beter leren kennen”, aldus schepen Yalçin.

We zijn nog op zoek naar Beringse mantelzorgers die hun ervaringen en vragen met ons willen delen. Ben je zelf een mantelzorger? Laat ons dan weten wat jouw behoeften zijn en vul onze enquête in via www.beringen.be/bevragingmantelzorgers. Zo kan je ons helpen om het toekomstige mantelzorgbeleid mee vorm te geven!

Je kan je aanvraag online of via papier indienen via www.beringen.be/stedelijke-mantelzorgpremie. Hier kan je de papieren versie ook downloaden, deze kan je dan via de post bezorgen. Bovendien kan je een afspraak maken met de thuiszorgdiensten, Klitsbergwijk 29 te 3583 Beringen via T 011 44 95 00 of mantelzorg@beringen.be.