De speelstraten komen terug in zomermaanden

Gepubliceerd opdonderdag 12 mei 2022 om 15:54

Een speelplek in open ruimte is van onschatbare waarde voor kinderen. Na het succes van vorig jaar, komen de speelstraten deze zomer daarom terug. Stad Beringen helpt je graag met alle praktische en logistieke vragen.   

“Ook deze zomervakantie willen we de inwoners helpen om van hun straat een veilige speelzone te maken. Dit kan door het inrichten van een speelstraat. Tijdens zo’n speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten, van 10.00 tot 20.00 uur, en is doorgaand gemotoriseerd verkeer verboden. Op die manier is de omgeving weer helemaal voor de bewoners.”, vertelt schepen van Verkeer Jean Vanhees.    

Wie een speelstraat wil inrichten, moet wel met enkele zaken rekening houden. Zo zijn er drie meters of peters nodig die toezicht houden tijdens de speelstraat. De speelstraat kan ook alleen worden georganiseerd in een woonstraat waar een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur of minder geldt en er mag geen openbaar vervoer door de speelstraat rijden.   

Schepen van Jeugd en Wijkontwikkeling Jessie De Weyer wil verder bouwen op de ervaringen van afgelopen zomer om de speelstraten nog gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken: “Een speelstraat biedt een kans om de samenhorigheid in onze wijken te versterken. We hebben de aanvraagvoorwaarden daarom wat aangepast. Woon je in een straat die aan de voorwaarden voldoet en wil je vanaf half juni een veilige speelomgeving inrichten voor de kinderen uit je buurt? Bezorg ons dan 4 weken op voorhand het digitale aanvraagformulier dat op de website van stad Beringen te vinden is.”     

Effectief op straat spelen kan dan van 15 juni t.e.m. 22 september en dit voor een aaneensluitende periode van minimum 2 dagen tot maximum 2 weken. De betrokken straat wordt van 10.00 tot 20.00 uur volledig of gedeeltelijk afgesloten met nadarhekken en de nodige verkeersborden. “Het is daarbij niet verplicht om de straat gedurende de hele periode afgesloten te houden. Bij slecht weer kan deze bv. gewoon open staan!” vult schepen De Weyer nog aan.   

Alle details over de aanvraagprocedure zijn via www.beringen.be/speelstraten te vinden.