De Speelboom

KDV de Speelboom organiseert opvang voor kinderen van 0 jaar tot ze naar school gaan.
We bieden een warme opvang waar kinderen en ouders zich thuis kunnen voelen.
De Speelboom is vergund door Kind en Gezin en werkt met het inkomenstarief.

Meer info vind je op Speelboom Beringen | Familiehulp
Contactgegevens: M 0473 53 22 43 of speelboom.beringen@familiehulp.be