De mantelzorgtelefoon

De verschillende mantelzorgverenigingen hebben een mantelzorglijn beschikbaar. 
Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om te ventileren over de zorg. 
Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service gebruik te maken. 

Mantelzorgtelefoon