Toekomstvisie: De Cité 2040

De stad Beringen heeft de ambitie om aan de slag te gaan met de vele uitdagingen die er zijn in de Cité. Het zijn de bewoners zelf geweest die dit allemaal hebben opgestart. Onder de naam 'Beringen-Mijn Denkt' kwamen de bewoners in de periode 2017-2018 kwamen de bewoners regelmatig samen om na te denken over de toekomst van Beringen-Mijn/De Cité.

Welke is onze toekomstvisie? Wat moet er veranderen? En welke acties kunnen er komen om dit te bereiken. Zo groeide het document '30 uitdagingen, 100 acties'.  Dit document bevatte meer dan voldoende info om initiatieven te nemen om deze toekomstvisie verder uit te werken. Er werd gestart met de opmaak van een masterplan die het globale toekomstbeeld opbouwde. En er volgden meerdere studies over specifieke gebieden of specifieke problemen. Ook nu nog lopen er studies rond bv. erfgoed, de mobiliteitsvisie, etc. Het zal zaak zijn om al deze studies, en de realisatie ervan, op mekaar af te stemmen, zodat ze mekaar versterken en aanvullen!