Toekomstvisie: De Cité 2040

De stad Beringen heeft de ambitie om aan de slag te gaan met de vele uitdagingen die er zijn in de Cité, een initiatief dat gedreven wordt door de inwoners zelf. Onder de naam 'Beringen-Mijn Denkt' kwamen de bewoners in de periode 2017-2018 kwamen de bewoners regelmatig samen om na te denken over de toekomst van Beringen-Mijn/De Cité.

Wat is onze toekomstvisie? Wat moet er veranderen? En welke stappen kunnen we nemen om dit te realiseren? Zo groeide het document '30 uitdagingen, 100 acties'. Dat document bevatte meer dan voldoende info om initiatieven te nemen om deze toekomstvisie verder uit te werken. Dat leidde tot de opmaak van een masterplan die het globale toekomstbeeld opbouwden, gevolgd door studies over specifieke gebieden of problemen. Ook nu nog lopen er studies rond bv. erfgoed, de mobiliteitsvisie, etc. Het zal zaak zijn om al deze studies, en de realisatie ervan, op elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar versterken en aanvullen!