De Boomhut

Boomhut Beringen is de kinderwerking van de regenbOog vzw.
Boomhut Beringen organiseert naschoolse opvang en speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met een specifieke zorgbehoefte van 3 jaar tot 21 jaar.
We geven extra aandacht aan specifieke zorgbehoeften.
Om deze reden bieden we een aangepast spelaanbod, hebben we een gestructureerd dag- en weekprogramma.

Meer info over het aanbod vind je op de regenb0og vzw

Contactgegevens: Claudia Moermans, T 089 35 85 65, M 0494/571872, claudia@deregenboog.be

Locatie: Campus Regina Mundi, Laan op Vurten 57, 3580 Beringen