De Bareel

De Bareel biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen/jongeren (vanaf 6 jaar) , die zich in een kwetsbare leefsituatie bevinden én waarbij de combinatie van de modules contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep een antwoord kan bieden op de gestelde problematiek.

In aanvang werken we met de gezinnen en de gezinscontext in de vorm van gezinsgesprekken. Doorgaans zijn er wekelijkse gesprekken.
De naschoolse opvang en begeleiding van het kind verloopt gestructureerd en op maat van ieder kind.
De kinderen komen dagelijks naar De Bareel van na schooltijd tot 19.00 uur.
Op de schoolvrije dagen is dit van 9.00 tot 17.00 u.
Tijdens de weekends en wettelijke feestdagen is het dagcentrum gesloten.

Het centrum is erkend om maximaal 10 jongeren hun gezin te begeleiden.

Meer info vind je op De Bareel – VZW Huize Sint-Vincentius (huizesintvincentius.be)

Contactgegevens: Laan op Vurten 51, 3581 Beringen, T 011 28 37 14