Dak- en thuisloosheid

Ben je tijdelijk dakloos of dreig je dakloos te worden? Bijvoorbeeld omdat je woning onbewoonbaar is verklaard of omdat je door sociale of familiale omstandigheden niet meer in je woning terecht kan. 

De sociale dienst van het OCMW Beringen zoekt samen met jou naar een oplossing op maat. Zo is er mogelijks opvang in een centrum voor daklozen, een vluchthuis, crisisopvang.  

Voorwaarden: 

je bent inwoner van Beringen of op het grondgebied verblijvend
je bent dakloos of zonder huisvesting of dreigt dit binnenkort te worden 

Afspraak maken: 

Maak hier een afspraak op de sociale dienst 
Een maatschappelijk assistent zoekt mee naar een oplossing voor je huisvestingsprobleem. 

Meenemen naar je afspraak: 

  • je identiteitskaart  
  • documenten die je (dreigende) dakloosheid bewijzen zoals vonnis huurverbreking, vonnis of dagvaarding uithuiszetting, …