Cultuurprijzen

Stad Beringen looft jaarlijks Cultuurprijzen uit aan personen en organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in de cultuursector in stad Beringen. Hiermee zet de stad deze laureaten breed in de kijker en stimuleert ze verder de culturele dynamiek. De uitreiking van de Cultuurprijzen vindt jaarlijks plaats in het voorjaar. 

Nomineren en stemmen kan op https://allemaalberingen.be/cultuurprijzen

Welke Cultuurprijzen zijn er? 

 • Algemene Culturele Verdienste
  Een gevestigde waarde met een zeer verdienstelijk(e) carrière of oeuvre van minstens 10 jaar. Dit kan een persoon of organisatie zijn. 

 • Jonge Culturele Belofte
  Voor een jong, beloftevol talent of groep personen t.e.m. 30 jaar. 

 • Cultuurtandem
  Verdienstelijk cultureel samenwerkingsproject tussen organisaties, waarvan minstens één lid is van het Cultuurforum. 

 • Cultureel Ambassadeur (tweejaarlijks)
  Beringenaar buiten Beringen die door zijn werk en inzet binnen één van de culturele disciplines een bovenlokale culturele uitstraling heeft verworven, en zo ook mee uitstraling geeft aan stad Beringen. 

 • Cultuurparels 
  Persoon of organisatie die zich de voorbije 2 jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt binnen één van de volgende culturele disciplines. Het ene jaar zijn dit beeldende en audiovisuele kunsten, erfgoed en muziek en het andere jaar podiumkunsten, letteren en socio-cultureel volwassenenwerk. 

Criteria genomineerden 

 • Persoon: woonachtig in Beringen, behalve voor de categorie Cultureel Ambassadeur 
 • Organisatie: werkingsgebied in Beringen 
 • Bijzonder verdienstelijk in het culturele veld in Beringen, of binnen een subdiscipline
 • Draagt bij aan de culturele uitstraling van Beringen en de culturele dynamiek 

Hoe nomineren? 

Iedereen, zowel personen als organisaties, kan één of meerdere kandidaten voor de Cultuurprijzen nomineren. Dit kan volgens de daarvoor voorziene procedure op basis van een oproep. Het is niet toegestaan dat een persoon zichzelf voordraagt. Als lid van een organisatie is het wel toegestaan om de organisatie waar je lid van bent voor te dragen. 

Van genomineerden naar laureaten 

De jury beoordeelt de genomineerden. Op advies van de dienst Cultuur en het Cultuurforum stelt het college van burgemeester en schepenen de jury samen. Deze bestaat uit 2 vertegenwoordigers uit het Cultuurforum, minstens 4 externe deskundigen en eventueel de laureaat Algemene Culturele Verdienste van het jaar voordien. 

De Jury selecteert per categorie maximaal 3 genomineerden uit alle voorgedragen kandidaten. De jury kan zelf ook nog kandidaten voordragen. 

De genomineerden van de Cultuurparels en Cultuurtandem worden voorgelegd aan het publiek. De kandidaat met het meest aantal publieksstemmen wordt de laureaat. 

Voor de Algemene Culturele Verdienste, Jonge Culturele Belofte en Cultureel Ambassadeur wordt aan de jury gevraagd om volgens de procedure de genomineerden te rangschikken, waarbij de kandidaat met de meeste punten de laureaat wordt. 

Welke prijzen zijn er? 

 • Algemene Culturele Verdienste: cultuurtrofee en € 1.000 
 • Jonge Culturele Belofte: oorkonde en toonmoment/publieksactiviteit in stad Beringen met onkostenvergoeding van max € 500 
 • Cultureel Ambassadeur: oorkonde en toonmoment/publieksactiviteit in stad Beringen met onkostenvergoeding van max € 1.000 
 • Cultuurparels: cultuurparel en € 500 
 • Cultuurtandem: oorkonde en max € 1.000 te verdelen over betrokken organisaties 

Raadpleeg hier het volledige reglement.