Cultuurforum

Het Cultuurforum Beringen is een stedelijke adviesraad en heeft tot doel zoveel mogelijk verenigingen, kunstenaars en cultuurliefhebbers inspraak geven in het lokaal cultuurbeleid. Het Cultuurforum streeft ernaar een overlegforum te zijn voor organisaties en vereniging met een culturele werking in Beringen, voor kunstenaars en voor cultuurliefhebbers, zijnde inwoners van Beringen met een expertise of brede interesse in cultuur (kunsten, erfgoed en/of sociaal-cultureel volwassenwerk).


Samenstelling

Het Cultuurforum is samengesteld uit het Open Cultuurforum, de Cultuurkoepel en de Cultuurbabbels. Het Open Cultuurforum bestaat uit de afgevaardigden van alle aangesloten leden (verenigingen en cultuurliefhebbers) van het Cultuurforum. Het Open Cultuurforum adviseert in overleg met hun achterban het stadsbestuur over culturele aangelegenheden en stimuleert culturele ontmoeting en samenwerking tussen actoren binnen en buiten het Cultuurforum. Uit het Open Cultuurforum wordt een evenwichtige afvaardiging gekozen voor de Cultuurkoepel. De koepel is de spil van het Cultuurforum en vormt de brug tussen het Open Cultuurforum en het beleid. Ze neemt ook een actieve rol op bij de organisatie van de Cultuurbabbels en van de Beringse Cultuurprijs.

Laagdrempelige en open Cultuurbabbels

Met de inrichting van laagdrempelige, thematische of projectmatige Cultuurbabbels willen we meer mensen stimuleren om vanuit hun interesse of deskundigheid hun visie op cultuur en cultuurbeleid te delen. Naast de leden van het Cultuurforum kan ook het brede publiek hier brainstormen, ideeën uitwisselen en netwerken. Al naar gelang het thema of project kan de samenstelling van de Cultuurbabbels wisselen.


Het Cultuurforum zoekt jou!

Heb je een groot hart voor cultuur?
Werk je graag samen aan een cultureel bruisend Beringen?

Heb je goesting om met ons mee te denken?
Meld je dan aan als lid bij het Cultuurforum en zet samen met ons cultuur nog meer en sterker op de kaart in Beringen!

MEER INFORMATIE?
ContacteerPaulien Parren