Corona-maatregelen fiscaliteit AJ 2021

  • Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 april 2021
  • Gepubliceerd op de website sinds 23 april 2021

Van toepassing op volgende reglementen:

  • Belasting op de ingebruikname van het openbaar domein
  • Belasting op het plaatsen van kermisinstallaties