Corona-maatregelen fiscaliteit AJ 2020

  • Goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 september 2020
  • Gepubliceerd op de website sinds 16 september 2020

Van toepassing op volgende reglementen:

  • Belasting op de ingebruikname van het openbaar domein
  • Belasting op het plaatsen van kermisinstallaties
  • Belasting op de plaatsrechten op de markten
  • Belasting voor gebruik van elektriciteitsvoorziening met de marktkasten
  • Belasting op logeerhuizen of verblijfsbelasting
  • Belasting op leegstaande woningen en gebouwen
  • Tariefreglement voor verhuur van culturele infrastructuur
  • Tariefreglement voor verhuur van sportinfrastructuur