Corona-maatregelen fiscaliteit AJ 2020

 • Goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 september 2020
 • Gepubliceerd op de website sinds 16 september 2020

Van toepassing op volgende reglementen:

 • Belasting op de ingebruikname van het openbaar domein
 • Belasting op het plaatsen van kermisinstallaties
 • Belasting op de plaatsrechten op de markten
 • Belasting voor gebruik van elektriciteitsvoorziening met de marktkasten
 • Belasting op logeerhuizen of verblijfsbelasting
 • Belasting op leegstaande woningen en gebouwen
 • Tariefreglement voor verhuur van culturele infrastructuur
 • Tariefreglement voor verhuur van sportinfrastructuur

--------------------------------------------------------------------------------

 • Goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 november 2020
 • Gepubliceerd op de website sinds 26 november 2020

Van toepassing op volgende reglementen:

 • Belasting op de drankslijterijen en tapperijen

--------------------------------------------------------------------------------

 • Goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020
 • Gepubliceerd op de website sinds 21 december 2020

Van toepassing op volgende reglementen:

 • Maatregel met betrekking tot de belasting op de plaatsrechten op de markten en de belasting voor gebruik van elektriciteitsvoorziening met de marktkasten van het aanslagjaar 2020 om de impact van de coronacrisis te verminderen (periode november – december 2020)