Contantbelasting voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2021
  • op de website gepubliceerd sinds 23 december 2021