Contantbelasting voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2022
  • op de website gepubliceerd sinds 28 december 2022