Conformiteitsattest Vlaamse wooncode

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de (huur)woning voldoet aan de eisen van de Vlaamse Wooncode. Het attest vermeldt ook voor hoeveel personen de woning geschikt is. Een conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig maar kan ingetrokken worden wanneer zou blijken dat de woning niet langer voldoet aan de kwaliteitsnormen.
De verhuurder vraagt het conformiteitsattest aan per e-mail of per brief. Er volgt een controle van de woning. Bij dit woningonderzoek wordt aan de hand van een technisch verslag nagegaan of de woning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode. Als dit het geval is, ontvang je het conformiteitsattest.
Je bezorgt ons best zo veel mogelijk documenten over de woning: keuringsattesten gas- en elektriciteit, schema van de woning,...