Compostmeesterwerking

We hebben een ploeg van 7 compostmeesters. De boodschap van de compostmeesters is duidelijk. Groente-, fruit- en tuinafval verwerken in de eigen tuin is het goedkoopst en het meest verantwoord voor het milieu. Mits een minimum aan menselijk ingrijpen, kan je het afval volledig aan de zorg van de natuur overlaten.

Je kan de compostmeesters telefonisch contacteren voor praktische informatie over de werking van een compostvat, een compostbak,...

Op aanvraag geven ze voordrachten of helpen ze bij het opstarten van installaties in wijken, appartementen en verenigingen.

Scholen kunnen beroep doen op de compostmeesters voor de aanleg van de composteerplaats of uitleg over composteren. De verschillende stadia van compost worden (soms letterlijk) onder de loep genomen. Thermometers, vergrootglazen en spelletjes komen er aan te pas. In het kader van Milieuzorg op School kan je beroep doen op de compostmeesters.