Compostmeester

Compostmeesters of Kringloopkracht  

De compostmeesters, of kringloopkrachten sinds de naamwijziging van 2014, is een groep van acht vrijwilligers bij de stad Beringen. De meeste in de groep zijn oudgediende en draaien al van bij de start of 20 jaar mee in de werking. We organiseren tal van diverse activiteiten en projecten zoals: De jaarlijkse opentuin, demo’s op de demoplaats, infosessies bij verengingen of wijken, workshops composteren in scholen en het aanleggen van composteerplaatsen. Wij worden ondersteund door Stad Beringen, Limburg.net en VLACO, de Vlaamse compostorganisatie die de verwerking van groente-, fruit en tuinafval (gft) behartigt. Dit via het ter beschikking stellen van middelen, materiaal, opleidingen, … VLACO heeft thuiscomposteren en compostmeester echt uitgewerkt tot een begrip en hier dragen wij graag aan bij!  

Compost, het zwarte goud!  

De basis van onze activiteit is uitleg geven over het composteren van groente, fruit en tuinafval. Hierdoor komt een belangrijk deel van het huishoudelijk afval dat anders in de huisvuilzak verwerkt worden in de tuin en dus niet in de verbrandingsoven terecht. Minder verbranden, betekent minder luchtvervuiling.  Anderzijds wordt de compost gebruikt in de tuin als waardevolle voedingstof voor het bodemleven. Het GFT-afval uit je eigen tuin dat je zelf tot compost verwerking hebt, is de beste voedingstof voor je tuin, de moestuin, het gazon, de siertuin, de boomgaard. Met andere woorden: kringlooptuinieren. Ook het verwerken van keuken- en tuinafval als voeding voor huisdieren en het houden van kippen is een onderdeel van het verhaal. De laatste jaren is ook voedselverspilling een item waarover kringloopkrachten communiceren. Hier gaat ons verhaal niet langer over GFT-afval, maar over voedsel dat nog geschikt is voor menselijke consumptie en dat ook effectief voor menselijk consumptie behouden blijft. 

Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen  

Met onze werking zetten we in op tal van SDG’S. Zo dragen we bij aan SDG 12 – verantwoorde consumptie en productie met het beperken van “restafval”. Jammer genoeg beland er nog steeds heel wat GFT-afval in de vuilniszak maar met onze infomomenten, workshops en begeleiding op maat kan er gesteld worden dat we heel wat waardevolle grondstoffen uit de vuilniszak redden en deze terug omzetten naar voedingstoffen voor de bodem. Door het gebruik van compost te stimuleren als voedingstof wordt, kan de hoeveelheid kunstmeststof verminderd worden. Dit resulteert in gunstige effecten op de biodiversiteiten in de bodem en de grondwaterkwaliteit. Afvalpreventie door de compostering, geeft minder afvalverbranding en dus minder CO2-uitstoot. Het doelpubliek is zeker niet enkel volwassenen, we geven ook lessen en workshops over composteren in scholen. Zo zetten we in op kwalitatief onderwijs rond een duurzame samenleving.  

 

Post-Corona droom? 

Door de coronacrisis is onze jaarlijkse open tuin niet kunnen doorgaan. Uiteraard kijken we er naar uit om de draad op om te nemen en kijken we uit naar volgend jaar. 

De aanzet was al gegeven om ons meer op scholen te richten voor de aanleg van compostplaatsen of compostlessen te geven. En dat is wat ze zeker zullen doen in de toekomst. Uit de coronacrisis blijkt immers het belangrijk van de samenhang in de natuur als algemene basiskennis.  

De kansen die het thuiscomposteren geeft aan het bodemleven in de onze eigen tuin is een belangrijk gegeven. Die tuin is onze eigen thuis, onze eigen leefomgeving. Iets waar we allemaal zorg willen voor dragen, maar dan hebben we ook de kennis nodig om onze eigen gezonde leefomgeving te creëren.