COLLEGESITE

STADHUIS

Centraal gelegen in het centrum, met zijn gevel gericht naar het marktplein, is het oude collegegebouw de perfecte plaats voor het nieuwe Stadhuis. Het ontwerp bewaart de karakteristieke voorgevel en de vleugel met kapel en toneelzaal. De hoofdtoegang komt op de hoek van de Collegestraat en de Markt, waar een opvallende insnijding in de gevel werd gemaakt.
Het Stadhuis is enkel toegankelijk op afspraak.
Op 8 oktober 2021 werd ons nieuw Stadhuis officieel geopend met de nodige toeters en bellen.

Opening Stadhuis 2021

Stad Beringen pakt uit met prachtig nieuw stadhuis.
Stad Beringen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nieuw ‘stukje stad’ voor Beringen.
Het stadhuis, de vernieuwde bibliotheek, de ondergrondse parking en het nieuwe binnenplein worden op 8 oktober officieel geopend.
Met de (vernieuwde) site willen we een bruisend stadscentrum creëren dat de groei van stad Beringen symboliseert.  
 
Het nieuw Stadhuis biedt voordelen, zowel voor inwoners als werknemers. “Door onze diensten te centraliseren, zorgen we voor een nog betere dienstverlening en garanderen we een vlotte toegankelijkheid. Door de coronacrisis en de verplichting tot thuiswerk heeft onze organisatie zich snel moeten aanpassen. Het Nieuwe Werken, met de focus op tijds- en plaatsonafhankelijk werken, werd geïntroduceerd en iedereen moest mee op de digitale sneltrein.”, aldus burgemeester Thomas Vints, die ook tevreden is dat het nieuwe gebouw en de organisatie deze nieuwe manier van werken ondersteunt en stimuleert.
De werkruimtes zijn dan ook toegespitst op de activiteiten die onze werknemers op een bepaalde werkdag moeten uitvoeren. Denk maar aan een fysieke vergadering in vergaderzaal, dossierwerk in een stille werkzone of een creatieve brainstormsessie in een brainstormruimte, noem maar op. Elke werknemer kiest de ruimte in functie van de taken en opdrachten die hij die dag moet uitvoeren. De werknemers hebben geen vaste werkplek en er wordt gewerkt met het clean desk – principe.
De dienst- en hulpverlening van stad en OCMW Beringen werden gecentraliseerd op deze locatie zodat de burger zich altijd naar één plaats begeeft als hij beroep moet doen op het stadsbestuur. De ondersteunende diensten van stad en OCMW zijn reeds enkele jaren geïntegreerd maar het nieuwe stadhuis vormt de kers op de taart van de integratie van twee organisaties omdat alle medewerkers nu samen komen op één locatie Na wat voorbereidende werken startten we begin 2020 met de effectieve bouw van het nieuwe Stadhuis.
Het masterplan voor de totale site en het stadhuis zelf werden ontworpen door UAU Collectiv en samen met Jaspers-Eyers architecten verder tot een bouwklaar ontwerp gebracht. De aannemers TM Willemen Construct – Democo stonden in voor de bouw van het nieuw stadhuis. De werkplekinrichting en het los meubilair werden door DBV architecten ontworpen en geadviseerd. De voorgevel en de vleugel van het oud collegebouw werden in ere gehouden en de collegesite kreeg een nieuwe publieke functie met dit stadhuis. De nieuwbouw met de mooie glasgevel werd er tegen aan gebouwd zodat oud en nieuw met elkaar verbonden worden. De vroegere kapel van het college werd verbouwd tot een trouw- en raadzaal en vormt een architecturaal pareltje.
Ook werd in het volledige gebouw kunst geïntegreerd via het aanbrengen van street art door Océane Corneille en Kurt Bosmans van Streetart festival. 
De betrokken partijen benadrukken de vlotte en efficiënte samenwerking met stad Beringen: “De coronacrisis kwam hard binnen. Er moest door onze aannemerscombinatie snel geschakeld worden om Coronaproof te werken en ervoor te zorgen dat de officiële opening niet in gedrang kwam. Door constructieve overlegmomenten en een transparante communicatie, werd het Stadhuis zelfs vroeger dan verwacht opgeleverd. Enkele maanden na deze oplevering, kunnen we nu allemaal genieten van het prachtig eindresultaat.”, aldus Projectdirecteur Wim Briels van de TM Willemen Construct – Democo.
Ook de eerste fase van de omgevingsaanleg rond stadhuis en bibliotheek werd intussen opgeleverd. Het nieuwe publieke binnenplein krijgt stilaan vorm en in het najaar 2022 zal dit in zijn volle glorie te bewonderen zijn na voltooiing van de tweede fase van de omgevingsaanleg rond de private appartementsgebouwen.
Deze laatste gebouwen zullen dan ook klaar zijn samen met het Brasserie Grand Café.
Deze 3 appartementsgebouwen, gekend onder Project M,  zorgen voor 95 woonentiteiten op een unieke centrumlocatie.
Dit zal ook nog zorgen voor extra leven in de brouwerij voor Beringen-centrum

Het stadspersoneel is enorm fier om jullie mee te nemen achter de schermen. Kijken jullie mee?

WONEN AAN DE GRAAF VAN LOONSTRAAT

Aan de Graaf van Loonstraat worden twee nieuwe woonvolumes gepland.
Dit magnifieke gebouw ligt dwars op de Graaf van Loonstraat en wordt ingevuld met 55 appartementen die kunnen ‘meegroeien’ van starterswoning tot assistentiewoning.

De unieke ligging, vlakbij het stadscentrum en zijn faciliteiten (publieke dienstverlening, handel, horeca, …), maken van deze plek de ideale locatie voor dit type woningen.
Het volume parallel met de Graaf van Loonstraat omvat een 28-tal commerciële doorzonappartementen met inpandige terrassen die uitgeven op het binnenplein.

Meer informatie over de appartementen op de Collegesite

MARKANTE GROENE ARCHITECTUUR OP DE LOCATIE VAN HET OUDE STADHUIS

Op de locatie van het oude stadhuis staat het markant gebouw met een commerciële plint en daarboven 3 verdiepingen met in totaal 12 appartementen.
Een opvallende gevel, waar groene klimplanten langs regenkettingen omhoog reiken, overstijgt de typische architectuur van projectbouw en geeft het marktplein iets extra.

UITBREIDING VAN DE BIBLIOTHEEK

Het gelijkvloers van de bib werd uitgebreid met een oppervlakte van 235 m² voor o.a. een lees- en studieruimte en een polyvalente zaal.
Buiten werd er ruimte voorzien voor een aangenaam lezersterras.
De nieuwe ingang bevindt zich aan de uitbouw.

In het bestaande gedeelte van de bibliotheek werd een nieuwe brandcentrale voorzien, samen met milieuvriendelijke verlichting op de drie verdiepingen.
Tot slot werd de verwarming geoptimaliseerd en kreeg het geheel nieuw tapijt, een likje verf en heel wat nieuwe meubels.

bibliotheek


TIJDLIJN

 • 2017

  • Aankoop gebouwen en terreinen door stad Beringen
  • Gunning PPS project aan THV The College
  • Afsluiten samenwerkingsovereenkomst
  • Gezamenlijk masterplan en schetsontwerp voor herontwikkeling collegesite en nieuw marktplein
 • 2018

  • Sloop oud stadhuis, schoolgebouwen en sporthal
  • Archeologisch onderzoek
  • Verkrijgen van omgevingsvergunning totaalproject
 • 2019

  • Start bouwwerken ondergrondse parking en nieuw stadhuis
  • Schorsing bouwwerken ondergrondse parking door rechtspraak Grondwettelijk Hof
  • Onderhandelingen voor hernieuwde afspraken tussen partijen
 • 2020

  • Heropstart werken ondergrondse parking
  • Verderzetten bouwwerken nieuw stadhuis
 • 2021

  • Oplevering nieuw stadhuis
  • Aanleg publieke ruimte
  • Oplevering privatieve ontwikkeling (nog te bepalen)
  • Opening vernieuwde bibliotheek op 6 september
  • Officiële opening nieuw Stadhuis op 8 oktober
  • Feestelijk openingsweekend Stadhuis op 9 en 10 oktober