Circus

Wie zijn tenten wil opslaan om een circusvoorstelling te geven, moet dit schriftelijk aanvragen. Dit moet zowel voor het plaatsen van een circus op het openbaar domein als op privégrond.

De aanvraag moet schriftelijk en minstens drie maanden vooraf gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen via ondernemen@beringen.be 

 Meer informatie kan je vinden in onderstaande reglement.