Casino Beringen

Het Casino, ontworpen door architect I. Blomme fungeert als blikvanger van het Kioskplein.
De kelders van het Casino werden in 1940 uitgegraven en dienden gedurende de oorlog 1940 - 1945 als zwembad voor de kinderen van de wijk en werd in de winter als schaatsbaan gebruikt.
Het nieuwe gebouw werd op 30 november 1952 ingehuldigd, op het ogenblik van de gouden jaren.
Dit gebouw had een culturele functie maar was vooral bedoeld als ontmoetingscentrum voor het hogere personeel van de mijn. Dit cultureel centrum 'avant la lettre' kende gedurende 15 jaar een bloeiend bestaan: concerten, films en er waren regelmatig bekende toneelgezelschappen te gast.
Verder vonden er een kunstkring, biljartclub, bridgeclub, enz. onderdak.
Toch had het Casino de reputatie dat het zich vooral tot de hogere kaders en bedienden van het mijnpersoneel richtte.

Toen in 1967 de fusiemaatschappij NV Kempische Mijnen werd opgericht raakte het Casino in onbruik.
Dat bleef zo tot het Limburgs provinciebestuur het in 1974 en er een nieuwe bestemming aan gaf: het Provinciaal Vormingscentrum voor Volkscultuur.
In 2005 kreeg het Casino zijn huidige herbestemming. Het werd een onderkomen voor CC Beringen.
In CC Beringen kan je terecht voor muziek, dans, theater, humor, een uitgebreid vormingsaanbod en tentoonstellingen voor jong en oud.

Contact

Kioskplein 25, 3582 Beringen
+32 11 45 03 10
reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be