Captatieverbod onbevaarbare waterlopen met ingang van 21/05/2020

De gouverneur vaardigt met ingang van 21/05/2020 een captatieverbod uit op alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, uitgezonderd:

  • op de onbevaarbare waterlopen waarvan sprake is in dit politiebesluit:
  • op alle onbevaarbare waterlopen
  • indien het een beperkt capteren betreft van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat;
  • indien het een beperkt capteren betreft van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.