Buurtbudgetten

Heb jij een leuk idee voor je buurt?

Check hieronder dan snel of je beroep kan doen op een buurtbudget!

Info en inspiratieavond - 7 februari 2023 

Heb je nog geen idee wat voor projecten ingediend kunnen worden? Of heb je al een idee dat je graag wilt uitwerken? Misschien wil je nog wat inspiratie op doen om dit concreet te maken?  

Schrijf je dan snel in voor onze inspiratieavond op dinsdag 7 februari! Iedereen is welkom voor dit infomoment. We zijn er om jou op weg te helpen naar een concrete aanvraag, bij een hapje en een drankje. Er zijn inspiratiestandjes te ontdekken, met reeds gerealiseerde buurtbudgetten uit onze en andere steden en gemeenten. Én je kan er terecht met al je vragen. 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 27 januari 2023 via deze link.  

Wanneer? Dinsdag 7 februari om 19.00 uur in de trouw- en raadzaal,  Stadhuis Beringen, Collegestraat 1,  3580 Beringen

WAT IS EEN BUURTBUDGET?

Een buurtbudget dient om via eigen kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Heb jij een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je straat-, buurt- of wijk hiervoor enthousiasmeren? De stad Beringen biedt je graag financiële ondersteuning via het buurtbudget om je idee te realiseren!

Een buurtbudget is een subsidie waarmee de stad haar inwoners kan laten participeren aan het beleid.  Inwoners kunnen zelf beslissen hoe een deel van een stedelijk of overheidsbudget wordt besteed. Dat betekent dat Beringenaren zelf projectvoorstellen zullen kunnen indienen en uitvoeren met deze voorziene subsidie. De voorwaarden om deel te nemen, staan beschreven in het reglement dat je op deze pagina kan terugvinden.

EEN BUURTBUDGET AANVRAGEN

Wie?

Een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen (minimum 2 personen), kunnen een buurtbudget aanvragen. 

Hoe?

Je dient je idee in door te klikken op 'Doe mee'. Vul de gevraagde gegevens in. We vragen slechts een korte omschrijving van je idee. In de volgende fase wordt verwacht je idee verder uit te werken tot een concreet project met een financieel kader.

Termijn en budget? 

De stad voorziet €  25.000 voor buurtbudgetten in 2023. Daarmee worden minimaal 5 projecten voor maximum €  5.000 goedgekeurd. Maar ook kleinere projecten komen in aanmerking. 

In de eerste fase van 2023 zal in het kader van de buurtbudgetten de volgende cyclus gehanteerd worden: 

  • Inspiratiemoment en indienen ideeën van 7 februari tot 6 maart; 
  • Uitwerking van idee tot een concreet project van 7 maart tot 2 april;
  • Indienen van uitgewerkte projecten tot 30 april; 
  • Screening en moderatie van de ingediende projecten in mei;
  • Stemmingsronde van midden mei tot midden juni; 
  • Bekendmaking geselecteerde projecten tussen eind juni en midden juli

De exacte timing van het verdere verloop zie je terug in de tijdslijn.

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts één aanvraag per jaar in het kader van dit reglement indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt. 

Wanneer indienen?

Je kan vanaf 7 februari 2023 een buurtbudget aanvragen via dit platform. Om jouw idee in te dienen maak je een account aan en klik je op ‘Doe mee’.  Een uitgewerkt project kan ten laatste tot 30 april 2023 ingediend worden.

CONTACT EN INFORMATIE

Wil je meer weten over het buurtbudget of de modaliteiten van het reglement? Heb je een idee waarmee je aan de slag wil en wil je dit graag eens aftoetsen voor je indient?
Lukt het niet om digitaal in te dienen? Neem dan contact op met de dienst samenleven via T 011 43 02 11 of buurtbudget@beringen.be. We helpen je graag verder.

Voor meer info en inspiratie, raden we je ten sterkste aan je in te schrijven voor de inspiratieavond van 7 februari 2023.