Buurtbudgetten

Heb jij een leuk idee voor je buurt?
Check hieronder dan snel of je beroep kan doen op een buurtbudget!

Wat is een buurtbudget?

Beringenaren kunnen een beroep doen op een buurtbudget om via eigen kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Je kan een buurtbudget dus inzetten om de sociale cohesie en leefbaarheid in Beringse buurten te versterken.
Heb jij een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je straat-, buurt- of wijk hiervoor enthousiasmeren? De stad Beringen biedt je graag financiële ondersteuning via het buurtbudget om je idee te realiseren!


Een buurtbudget aanvragen

Wie

Een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen (minimum 2 personen), kunnen een buurtbudget aanvragen.
De twee personen die de aanvraag indienen, moeten ingeschreven zijn op verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad, in de buurt waarop project betrekking heeft.
De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers moet meerderjarig zijn.


Termijn en aantal projecten

Je kan een buurtbudget aanvragen tot en met 14 november 2022. De aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen (datum indiening).
Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts 2 aanvragen in het kader van dit reglement indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt.

Aanvraag indienen

Om een aanvraag in te dienen vul het formulier ‘Aanvraagformulier buurtbudgetten 2022’ in dat je op deze pagina kan terugvinden en downloaden.
Het ingevulde formulier dien je in bij de deskundige buurtbudgetten van stad Beringen tot en met 14 november 2022.
Je kan de aanvraag digitaal indienen via mail naar buurtbudget@beringen.be of op papier bij de dienst samenleven van de stad Beringen, Collegestraat 1, 3580 Beringen.

Contact en informatie

Wil je meer weten over het buurtbudget of de modaliteiten van het reglement? Heb je een idee waarmee je aan de slag wil en wil je dit graag eens aftoetsen voor je indient? Of ben je op zoek naar inspiratie? Neem gerust met ons contact op via  buurtbudget@beringen.be.